Gabriel Jonsson

Gabriel Jonsson är uppvuxen i Linköping men numera bosatt och verksam i Falun. Han har en bakgrund med studier på Lunnevads folkhögskola, Konstfack och Academy of Arts i Prag. 2012 arbetade Gabriel som lärling hos konstnären Sam Westerholm. Gabriel arbetar med skulpturer, måleri och teckning och har haft flertalet soloutställningar samt medverkat vid många samlingsutställningar genom åren.
Så här uttrycker han sig om sin konst:
”För mig ligger grunden till bra konst i ett väl utfört hantverk. I dagens värld betyder det andra saker än på 1700-talet: att visa hur jag i mitt konstnärskap skiljer mig från det tekniskt skickliga men själsligt utarmade bild- och objektsflöde vi omger oss med idag. Samtidigt ser jag en koppling mellan att intressant konst och hantverksskicklighet: Hantverket gör att du kan realisera det du vill”.
2019 fick Gabriel ett arbetsstipendium av Konstnärsnämnden.