Ismet Sekmen

Pris: 9000 kr

Bildtyp: Skulptur

Mått: 48 cm x 61 cm

Beskrivning: Ingen beskrivning finns för denna tavla.

Ismet Sekmen

Kommer från Turkiet, arbetat som språklärare i Sverige sedan 1980-talet.

Skogsbranden under jorden kommer upp ovanmark med Ismets kreativitet och känsla för naturen.
Roten till tallen du ser är den sista delen av trädet som skyddar sig från att ruttna i jorden. Under lång tid med aska samlad runt sig, efter att ha bränts av solen, torkar de trasiga tallrötterna. Vid en viss hetta från solen kan dom fatta eld. Väldigt få av de brända rötterna når skogens markyta och orsakar skogsbränder. En tall som inte brinner har inga rötter. Denna värme framkallar en förmultnande process och tar form i olika färger beroende på jordtyp och fuktighet.

Denna del av roten på ett stort träd, precis som ett träds hjärta, bevarar sig själv i tusentals år. Som en pärla som väntar på att bli hittad och städad.